When will be Państwo w państwie next episode air date? Is Państwo w państwie renewed or cancelled? Where to countdown Państwo w państwie air dates? Is Państwo w państwie worth watching?

Program powstaje w redakcji publicystyki. Zespół młodych dziennikarzy jako jedyny w Polsce piętnuje przypadki nadużywania prawa, korupcji i nepotyzmu w relacjach państwo – przedsiębiorca. Scenariusz każdego z programów osnuty jest wokół szczególnie jaskrawego przypadku samowoli urzędniczej, skutkiem której jest bankructwo firmy, ruina przedsiębiorcy i utrata pracy przez pracowników. Dziennikarze ścigają takie przypadki, piętnują nieuczciwych urzędników i upominają się o sprawiedliwość dla pokrzywdzonych. (Source: Polsat)


Genres: Finance | Politics | Current Events | Debate
Station: Polsat, Polsat News (PL)
Rating: 0/10 from 0 users
Status: Returning Series
Start: Apr/21/2011

Państwo w państwie Air Dates

Next Episode of Państwo w państwie is

unknown.

Take your countdown whenever you go

Synchronize EpisoDate with your calendar and enjoy new level of comfort.


You have to be logged in to use this functionality.

LoginRegister


Looks like something went completely wrong!

But don't worry - it can happen to the best of us,
- and it just happened to you.

Please try again later or contact us.